Skip to main content

Privacystatement

 

De persoonsgegevens op www.toon.nl worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Eneco Consumenten B.V., hierna Eneco, als onderdeel van Eneco Groep (N.V. Eneco Beheer).
Eneco vindt de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van de website www.toon.nl belangrijk. Persoonsgegevens van bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd.
Eneco houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.
Het privacystatement van Eneco Groep (N.V. Eneco Beheer) kun je vinden op de website van Eneco.
De door jou op www.toon.nl gedeelde gegevens worden alleen verwerkt voor het kunnen afhandelen van je vragen en klachten met betrekking tot Toon.

Klikgedrag

Op www.toon.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan www.toon.nl de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan www.toon.nl haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
• Om je zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijg je informatie te zien die voor jou het meest relevant is.
• Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Ontvang je liever geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat mogelijk niet alle functionaliteiten van de website werken op je computer, tablet of mobiele telefoon.
Hier vind je een lijst van cookies die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website raadpleegt en hun functionaliteit.

Links naar andere sites

Op www.toon.nl zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Eneco draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jouw bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Op www.toon.nl worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij maakt Eneco een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om aan Eneco te vragen of er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Als dit het geval is, kun je verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.
Als je van mening bent dat je gegevens niet juist zijn of dat Eneco je gegevens niet mag verwerken, kun je Eneco verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Eneco laat je binnen vier weken weten in hoeverre www.toon.nl aan je verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Eneco een legitimatie aan je vragen. Stuur je verzoek aan Eneco o.v.v. ‘privacy’ via ons contactformulier of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Melden datalek

Eneco houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd.
Dit doe je via [email protected] Vermeld in je e-mail je naam, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Meer informatie.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Eneco Consumenten B.V. via ons contactformulier of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Wijzigingen

Eneco behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.